Mamlaka ya Usimamizi wa Bandari Tanzania (TPA) inasimamia na kutoa leseni za huduma za Bandari, Majini na Vifaa. Aidha inasimamia Vyombo vya Majini katika Bandari na kuhakikisha Ulinzi na Usalama. Tovuti yetu ina taarifa, miongozo na taratibu za masuala yanayohusu Bandari na shughuli zake.

TPA inaendesha mfumo wa Bandari zinazohudumia Tanzania Bara na nchi zisizo na Bandari kama vile Malawi, Zimbabwe, Zambia, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo (DRC), Burundi, Rwanda na Uganda.