Maelezo ya Jumla

Mamlaka ya Usimamizi wa Bandari Tanzania (TPA) ilianzishwa kwa sheria ya Bandari Na.17 ya 2004 kuwa Mamlaka inayosimamia shughuli zote za Bandari. Mamlaka ya Usimamizi wa Bandari Tanzania inahudumia Tanzania na Nchi zisizo na Bandari ikiwemo Malawi, Zambia, Jamuhuri ya Kidemokrasia ya  Kongo (DRC), Burundi, Rwanda, Uganda na Zimbambwe. 

TPA inatoa leseni na kufanya makubaliano kuhusu uendeshaji huduma za Bandari kwa kukasimisha madaraka kwa kuingia mikataba ya Kisheria. 

TPA inasimamia mfumo wa usafiri wa Bandari kuu za Bahari na Bandari za maziwa. bandari zetu za bahari ni Dar es Salaam Port, Tanga na Mtwara. Bandari ndogo za Bahari ni Kilwa, Lindi, Mafia, Pangani na Bagamoyo. Bandari za Maziwa chini ya mamlaka ya TPA ni Ziwa Victoria yenye bandari za Mwanza kaskazini na Mwanza kusini, Nansio, Kemondo Bay, Bukoba na Musoma. Ziwa Tanganyika yenye Bandari ya Kigoma, Karema, Kabwe, Kibirizi na Kasanga. Ziwa Nyasa ni Bandari ya Itungi, Kiwira, Manda, Liundi na Mbamba Bay.  

Malengo

  • Kuanzisha na kusimamia mfumo wa Bandari.
  • Kutoa nyenzo zinazohusu Bandari na kutoa huduma za Bandari.
  • Kujenga na kuendesha Bandari baada ya kuridhishwa na Waziri.
  • Kuendesha kazi za ukuli , kupakia na kupakua shehena kwa kutumia tishali.
  • Kutunza bidhaa zilizoshughulikiwa au zitakazoshughulikiwa na kupakiwa kama shehena katika Bohari ya mamlaka. 
  • Kusafirisha bidhaa kwa niaba ya watu wengine mahali popote kuwe ndani au nje ya Jamhuri ya muungano wa Tanzania, msafirishaji wa bidhaa au abiria kwa njia ya ardhi au Bahari.
  • Kutoa vifaa au nyenzo ambazo mamlaka itaona kuwa ni mhimu au zinafaa kwa watu wanaotumia vifaa au huduma.

 


Dhamira Yetu

Kuendeleza na kusimamia Bandari zinazotoa huduma za Bahari na Maziwa kwa kiwango cha kimataifa. Kuhamasisha usimamizi wa vifaa/bidhaa katika kuhakikisha huduma bora inapatikana Afrika Mashariki, Kati na Kusini.

Dira Yetu

Kuongoza katika biashara ya Bahari na Maziwa kwa kutoa huduma bora na usimamizi mzuri wa bidhaa bandarini.

Tamko la Msingi

Taasisi imara inayojali na kufuata utaratibu.