Usalama wa meli yako wakati inapoingia kwenye bandari zetu ni kipaumbele chetu cha kwanza. Tunatoa huduma mbalimbali kwa vyombo vyote vinavyoingia kwenye Bandari ikiwamo uongozaji wa chombo na kuhakikisha kinafika gatini na kutia nanga salama. Kwa kutoa huduma zote zinazohusu bandari kwa kiwango cha kimataifa kunawezesha usalama wa chombo muda wote kinapofanya shughuli zinazohitaji huduma za bandari.

Huduma

Uongozaji Meli

Huduma ya mfumo wa safari za vyombo vya majini (VTS), uongozaji wa vyombo vya majini vinapoingia na kutoka bandarini unapatikana kwa saa 24 kwa meli aina zote.


Boti

Uvutaji Meli

Kuna vyombo vya uvutaji , ugeuzaji na uegeshaji meli gatini (Tugs) wakati wote .

  • Vikisaidia meli kuingia na kutoka kwa kutumia vyombo viwili vya kuvuta.
  • Vyombo vya kuvuta na kusukuma

Kufunga / Kufungua Kamba ya Meli

Kufunga au kufungua kamba ya meli katika gati kwa kutumia boti ambazo zinapatikana wakati wote.