Kurudisha Fadhila kwa Jamii

Taarifa Kwa Kina

Mamlaka ya Usimamizi wa Bandari Tanzania kama zilivyo taasisi zingine za kibiashara, inajishughulisha na shughuli za kijamii. Kwakurudisha fadhila kwa jamii inayoizunguka. 

Utaratibu wa TPA wa kurudisha fadhila kwa jamii inajumuisha miradi isiyo ya kibiashara yenye uhalisia wa kimaendeleo ili kuinua maisha ya jamiii katika kuiletea maendeleo jamii. Miradi hii hutumia rasilimali za shirika ili kunufaisha jamii nzima. 

Ili kusaidia jitihada za maendeleo za serikali, TPA inaelekeza misaada yake katika maeneo makuu manne ya Afya, Elimu, Ustawi wa Jamii na Maafa. TPA inaongozwa na maadili ya kazi yanayo sisitiza utawala bora, uadilifu , uaminifu , kuaminika, kumjali mteja na kufanya kazi kwa pamoja. TPA ni taasisi imara inayojali kwa kufuata utaratibu na misingi iliyojiwekea.

Kwa hiyo kila shughuli ya urudishaji fadhila kwa jamii (CSR) ni lazima iwe na madhumuni. Ni lazima ipangwe kwa ajili ya utakelezaji wake ni lazima ipimike. Shughuli yoyote ya CSR lazima isainiwe ili kuiwezesha PTA kuanzisha uhusiano endelevu wenye manufaa ya pamoja na jamii za kitaifa, Vijiji au Mitaa. Kwa hiyo mamlaka ya Bandari Tanzania (PTA) itashiriki tu katika miradi itakayo imarisha uwezo wa jamii lengwa au kuchangia kwenye maendeleo ya kijamii na kiuchumi.

TPA inahakikisha kuwapo kwa matokeo chanya kwa jamii inayoizunguka kwa kuhakikisha uwepo wa mahusiano mazuri na jamii hiyo.

Mipango ya urudishaji fadhila kwa jamii ya TPA inajumuisha miradi isiyo ya kibiashara. Mradi huu ni lazima iwe na uelekeo wa kuleta maendeleo ili kuinua jamii bila ya kuonekana kuwa na mtazamo wa kibiashara.