dg

Ujumbe Kutoka Kwa Mkurugenzi Mkuu

 

Mpendwa Msomaji na Mteja; Karibu Mamlaka ya Usimamizi wa Bandari Tanzania (TPA).

TPA ni chombo cha ushirika kilichoanzishwa chini ya Sheria ya Bandari namba 17 ya mwaka 2004 kama mamlaka ya usimamizi wa Bandari. TPA inahudumia bandari zote za Tanzania bara na nchi zisizo na bandari kama Malawi, Zambia, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo (DRC), Burundi, Rwanda na Uganda. Nchi nyingine zinazotumia Bandari za Tanzania ni Zimbabwe, Sudan Kusini na Comoro.

TPA inasimamia Bandari zote za bahari na Bandari za maziwa. Bandari ya Dar es salaam ndio kitovu na lango kuu la bandari zote. Bandari kuu za bahari ni Tanga na Mtwara wakati bandari ndogo za bahari ni Kilwa, Lindi, Mafia, Nyamisati, Kisiju, Bagamoyo, na Pangani. Bandari za Ziwa ni pamoja na Bandari za Mwanza kaskazini na Mwanza Kusini, Nansio, Kemondo Bay, Bukoba na Musoma kwenye Ziwa Victoria. Ziwa Tanganyika, bandari ya Kigoma na Kasanga na Bandari za Ziwa Nyasa ni Bandari ya Itungi, Kiwira, Manda Liuli na Mbamba Bay.

Kwa sasa, Mamlaka ya usimamizi wa Bandari inatekeleza jukumu la umiliki wa bandari na kuendesha shughuli zote za Bandari kwa lengo kuu la kutoa huduma bora na usimamizi madhubuti wa bandari za baharini na zile za Ziwa na nchi kavu. Na kwa sasa miladi ya uboreshaji bandari zetu unaendelea, utoaji wa huduma zinazohusiana na upakiaji na upakuaji wa huduma za mizigo na abiria, kusimamia miundombinu ya bandari, usalama wa mizigo na usalama wa bandari TPA imejipanga kudumisha uaminifu wa utoaji huduma bora wakati wote.


Bandari ya Dar es Salaam ndiyo lango kuu la kibiashara Afrika Mashariki kwa Biashara za Kimataifa (kuagiza na kuuza nje). Kwa sasa TPA inaendesha na kusimamia Bandari zote (Bahari na Ziwa) katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania (Bara) na inabaki kuwa Nchi pekee katika sekta ya usafirishaji, lango kuu na kitovu pekee zaidi katika Kanda ya Afrika Mashariki kwa biashara ya baharini.
Wajibu wetu mkuu ni kutimiza ndoto yetu ya kutoa huduma bora kwa wateja wetu pale wanapotuma mizigo yao ifike kwa usalama. Kutoa huduma kwa ufanisi wa hali ya juu, huduma kwa mteja masaa 24/7, vifaa vya kisasa zaidi vya bandari, miundombinu ya bandari na mifumo rafiki ya TEHAMA.

TPA kwa sasa inaanzisha miradi mikubwa katika upanuzi na maendeleo ya bandari. Uboreshaji na uendelezaji wa Bandari ya Dar es Salaam kupitia Mradi wa Lango la Bahari la Dar es Salaam (DMGP) utatuwezesha kuongeza kina cha maji hadi mita 14.5, kupanua njia ya kuingilia na ujenzi wa gati jipya la magari maalumu (roro). Uwekezaji zaidi unafanywa ili kujenga kituo kipya cha mizigo katika Bandari ya Mtwara chenye urefu wa mita 300 na kina cha maji cha mita 13. Uwekezaji huu utaongeza zaidi uwezo wa Bandari kushughulikia shehena nyingi ifikapo mwisho wa 2020.

TPA imedhamiria kusonga mbele, ikijikita katika kuchangia Sera ya ukuaji wa Viwanda inayoongozwa na Serikali ya Awamu ya Sita chini ya Rais Mhe. Samia Suluhu Hassan. Mipango yetu ya muda mrefu ni kuona ukuaji wa biashara ya makasha, shehena ya jumla na biashara ya mafuta na gesi na kusisitiza biashara ya bomba la mafuta ghafi kutoka Hoima-Bandari ya Tanga. Utoaji wa Huduma kwa Wateja hauathiriwi kamwe. Kiwango cha huduma zetu kwa wateja kinakua kupitia ubora wa kazi zetu na kupimwa kupitia sanduku la maoni kwa wateja. Pia tutakuwa makini katika kupokea maoni na hitaji la wadau na wateja wetu ili kuendelea kuwahudumia vyema zaidi.


- Bw. Plasduce M. Mbossa